Overlay

Salon regels

Met het betreden van Icore Gym, Health & Beauty supply (hierna te noemen Icore) wordt je geacht de huisregels te kennen, na te leven en je hieraan te houden

 

Kinderen en/of huisdieren zijn NIET toegestaan binnen Icore

Derden mee met de behandeling?

Graag vooraf overleg met desbetreffende styliste

Behandelingen met gel, Dip-powder, acrylgel en/of acryl worden alleen uitgevoerd bij personen van 16 jaar of ouder

Uitgangspunt is dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Mits tijdig gemeld, kan een afspraak verschoven of geannuleerd worden. Mocht om een reden de afspraak verschoven of geannuleerd worden hanteren wij het volgende annuleringsbeleid:

 • Afspraken kunnen tot 48u voor aanvang kosteloos geannuleerd worden en kunt u tot 24u vooraf kosteloos wijzigen binnen 2 weken van de oorspronkelijke datum van de reeds ingeboekte afspraak. Annuleringen en wijzigingen kunt u enkel en alleen telefonisch tijdens openingstijden van de salon aan ons IN PERSOON door geven op telefoonnummer 0162-692768. Overige afmeldingen worden als niet gelezen cq gehoord beschouwd.
 • Bij annulering binnen 24 uur van de geplande afspraak zal 50% van de ingeplande behandeling in rekening gebracht worden. Afmeldingen door overmacht en/of bijzondere gebeurtenissen zijn uitzondering op deze regel (ziekenhuisopname, overlijden familielid, etc)
 • In het geval dat de klant niet op tijd aanwezig is, zal de behandelingstijd verkort worden (denk aan geen keuze in Nail-art of het niet verven van de wimpers bij een Lash Volume Lift behandeling) en de volledige kosten van de reeds ingeplande behandeling aangerekend worden.
 • Mbt een nagelbehandeling: Later dan 10 minuten aanwezig op de afgesproken tijd dan aanvangstijd behandeling?

De afspraak zal verzet worden. De voor u gereserveerde tijd wordt naar rato verrekend en in rekening gebracht middels een betaalverzoek. Bij het uitblijven van betaling binnen 72u zijn wij gemachtigd al uw verder ingeplande afspraken zonder opgaaf van reden te annuleren.

 • Bij het maken van een afspraak bij Icore Gym, Health & Beauty supply gaat u akkoord met deze annuleringsvoorwaarden

Wanneer er door derden gewerkt is aan nagels van handen en/of voeten behoudt Icore Gym, Health & Beauty supply zich het recht om verdere behandeling per direct te stoppen en de reeds gemaakte afspraken te annuleren.

Op elke gel-, Dip- , acrylgel- en acrylbehandeling heeft u 5 dagen garantie. Deze garantie vervalt wanneer :

 • de schade te wijten is aan verkeerd gebruik
 • uw (teen)nagels zijn behandeld door derden
 • zwangerschap, ziekte, of medicijngebruik welke niet bekend is gemaakt voor de behandeling
 • steentjes, 3d en/of pigmenten zijn uitgesloten van garantie
 • er GEEN verzorging wordt geboden met de door één van ons aangeboden verzorgingsproducten(olie).

Herstel buiten de garantie op eigen verzoek:

 • aangaande acryl of acrylgel: 3 of meer nagels herstel = nieuwe setprijs
 • herstelnagel = nieuwe setprijs gedeeld door 10 x aantal herstelnagels bij het juiste gebruik van onze verzorgingsproducten .

Bij geen gebruik van verzorgingsproducten (olie) hanteren wij een herstelprijs a 5 euro per nagel!

×

Like us on Facebook